Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

W przypadku niektórych dzieci najlepszym rozwiązaniem jest tak zwane kształcenie indywidualne, dostosowane pod każdym względem do jego osobistych potrzeb. W Rainbow realizujemy tego typu metody nauczania, dając Ci szerokie możliwości.

Aby Twoje dziecko mogło mieć spersonalizowany tryb nauki, należy postarać się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie którego dobierzemy odpowiednie techniki nauczania, w pełni dostosowane do jego możliwości oraz wymagań. Sprawdź, jak możesz uzyskać dokumenty stwierdzające potrzebę zastosowania kształcenia specjalnego i skontaktuj się z nami. Dla maluchów z orzeczeniem o niepełnosprawności przygotowaliśmy bogato wyposażoną salę terapeutyczną.

 

dziecko z pędzlem
 

dzieci i pani

 

Jak wygląda procedura pozyskiwania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to niezwykle ważny dokument, dzięki któremu edukacja Twojego niepełnosprawnego dziecka zawsze będzie dostosowana do jego indywidualnych potrzeb oraz możliwości. Może otrzymać go każde dziecko niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, niepełnosprawne ruchowo, z afazją, niepełnosprawne intelektualnie, a także z autyzmem i zespołem Aspergera.

Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic dziecka musi złożyć stosowny pisemny wniosek do zespołu orzekającego we właściwej poradni. Tam też znajdziesz gotowe formularze, które należy wypełnić. Do wniosku należy dołączyć:

  •  wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia, oceny,
  •  wyniki obserwacji oraz badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich,
  •  dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego,
  •  poprzednio wydane orzeczenia lub opinie,
  •  zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia.