Zajęcia rytmiczne w przedszkolu

Zajęcia rytmiczne w przedszkolu rozwijają u dzieci słuch muzyczny i koordynację ruchową. Wpływają również na kulturę muzyczną maluchów, wspierają jego rozwój fizyczny i emocjonalny oraz pozwalają poprawnie odbierać bodźce dźwiękowe. Na rytmice dzieci poznają cechy dźwięków, uczą się rozpoznawać pauzę, tempo i rytm, co w przyszłości pozwala im lepiej odczuwać muzykę. Nie każde dziecko chce brać udział w zajęciach tanecznych w przedszkolu, jednak rytmika cieszy się dużym zainteresowaniem maluszków. Uczy dziecko obcowania z instrumentami muzycznymi i jednocześnie pozwala dzieciom świadomie odczuwać muzykę różnego gatunku i poprawia ogólny rozwój dziecka – także intelektualny i fizyczny. Zajęcia rytmiczne uwrażliwiając dziecko na dźwięki, pozwalają mu lepiej artykułować głoski i wyraźniej się komunikować.

 

Korzyści z zajęć rytmicznych

Niewątpliwą korzyścią dla dzieci uczestniczących w zajęciach rytmicznych w przedszkolu jest wychowanie muzyczne – nauka poczucia rytmu i rozwijanie słuchu muzycznego. Podczas rytmiki dzieci obcują z dźwiękiem i poznają instrumenty muzyczne, rozbudzona zostaje w nich wrażliwość na dźwięki i ich rozpoznawanie. Zajęcia rytmiczne są pierwszym świadomym kontaktem z muzyką, która pozwala dzieciom wyrazić własne zdanie, pokazać preferencje muzyczne, a czasami także rozbudzić miłość do muzyki, która przerodzi się w profesjonalną naukę gry na instrumentach lub śpiewu.