WWR

 

W naszej placówce oferujemy również terapie z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci z następującymi niepełnosprawnościami:

 

 •  opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy,
 •  niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazja,
 •  niepełnosprawność intelektualna,
 •  niepełnosprawność sprzężona (kilka niepełnosprawności występujących równocześnie),
 •  autyzm i zespół Aspergera,
 •  zaburzenia wzroku,
 •  zaburzenia słuchu,
 •  zaburzenia mowy.

Jeśli Twoje dziecko jest posiadaczem niepełnosprawności, zadbaj o jego odpowiedni rozwój, w pełni dostosowany do możliwości psychoruchowych. Sprawdź szczegółową ofertę i skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o Twoim maluchu.

 

 

opiekun z dzieckiem

 

 

Nasza oferta w ramach terapii WWR

 

Dzieci dotknięte powyższymi niepełnosprawnościami wcale nie muszą być skazane na izolację i niezrozumienie. Postaraj się o stosowne dokumenty potwierdzające potrzebę uczęszczania przez dziecko na dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne oraz terapeutyczne i zaufaj naszym specjalistom. Zajmiemy się Twoim maluchem najlepiej, jak potrafimy, z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości.

Zajęcia terapeutyczne WWR to doskonała okazja do wyrównania szans dziecka niepełnosprawnego wobec dzieci zdrowych. Chętnie pomożemy Tobie i Twojemu maluchowi osiągnąć oczekiwane efekty. Wierzymy, że systematyczna i wytrwała praca połączona z zabawą pozwolą nam osiągnąć cel!

Nasza kadra specjalistów to:

 

 •  logopeda,
 •  terapeuta SI,
 •  psycholog,
 •  fizjoterapeuta,
 •  Trener Umiejętności Społecznych
 •  pedagog,
 •  trener terapii ręki,
 •  trener dogoterapii.